Opus equipment mekonomen

Posted by

Den januari 20köper Opus Prodox AB utrustningsdelen av Volvo. Opus Equipment AB i MECA SCANDINAVIA AB som ingår i Mekonomen Group. Opus Group AB har undertecknat ett bindande avtal om att sälja 1 av Opus Equipment AB (Opus Equipment) till MECA Scandinavia AB, .

Via dotterbolaget MECA förvärvar Mekonomen Group Opus Equipment AB, en totalleverantör av verkstadsutrustning till bilverkstäder och . Regulatory News: Opus Group AB (STO:OPUS) has signed a binding agreement to sell 1 of Opus Equipment AB (Opus Equipment) to . Opus Group har per den juli 20slutfört försäljningen av Opus Equipment till MECA Scandinavia AB, ett dotterbolag till Mekonomen Group. STOCKHOLM (Direkt) Opus Group har undertecknat ett bindande avtal om att sälja 1procent av Opus Equipment till Meca Scandinavia, . Opus Group AB has signed a binding agreement to sell 1 of Opus Equipment AB (Opus Equipment) to MECA Scandinavia AB, a subsidiary .

Opus Inspection erhåller kontraktsförlängning från Metropolitan Government of Nashville, Tennessee. Med förvärvet av Opus Equipment breddades Mekonomen Groups satsning på verkstadsutrustning med helhetslösningar kring service och underhåll till . Omsättning 0tkr Resultat 40tkr. Find financial news for Mekonomen AB (STO:MEKO) using Finance. Opus Group divests Opus Equipment to Mekonomen Group. För miljoner kronor köper Mekonmen group, via sitt dotterbolag Meca, Opus equipment AB, en totalleverantör av verkstadsutrustning till .

Via dotterbolaget MECA har Mekonomen Group förvärvat Opus Equipment AB, en totalleverantör av verkstadsutrustning till bilverkstäder och bilbesiktning. Opus Group divests Opus Equipment to Mekonomen group. Opus Group says purchase price on a debt free basis amounts to SEK million . Vinge biträder Opus Group AB (publ), noterat på NASDAQ Stockholm,. Opus Equipment AB till Meca Scandinavia AB som ingår i Mekonomen Group.

Opus Equipment och dess dotterbolag omsätter cirka 1MSEK . Via dotterbolaget MECA har Mekonomen Group förvärvat Opus Equipment, en totalleverantör av verkstadsutrustning till bilverkstäder och . Exklusive förvärvet av Opus Equipment ökade intäkterna med procent. Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar .