Olssons container

Posted by

Privatpersoner kan hyra en 10mcontainer. För endast 3495:- Blandatavfall eller 1950:- för Trädgårdsavfall. Osäker på val av container – Ohlssons vet vilken som passar för ert ändamål.

Containers finns i olika modeller och storlekar. Läs mer om container till fast pris. Ohlssons har fått förtroendet att ansvara för insamling av hushållsavfall inom. Avtalet gäller hämtning av avfall i container och underjordiska behållare som . Avtalet gäller hämtning av avfall i container och underjordiska behållare som omfattas av det kommunala insamlingsansvaret i Burlövs .

Ohlssons hanterar alla typer av avfall från industriföretag och byggbolag. Vi har ett stort utbud av containers och kärl. Förutom förädling av olika material som . Container lösningar har blivit allt vanligare bland annat på grund av platsbrist i bef. Alla våra containerar skräddarsys mer eller . Besiktning tömning samt service av oljeavskiljare. Uthyrning samt tpt av containers för skräp, trädgårdsavfall, .