Mobila arbetsplattformar giltighetstid

Posted by

Utbildningsbevis med giltighetstiden fem år, ska ses. ISO 18878:20Mobila arbetsplattformar .

LUR har sett en giltighetstid på år som befogad med tanke på den snabba tekniska utvecklingen av mobila arbetsplattformar. Vad gäller giltighetstid rekommenderar vi ett år i taget. Krävs det utbildning för att arbeta med mobila arbetsplattformar och i skylift? Därför SKALL, i enlighet med standarden ISO 1887 giltighetstid fem (5) år klart framgå. Liftutbildning dvs Mobila Arbetsplattformar, Liftkurs för Liftar som Sax- och.

SS-ISO 18878:20Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). Många olyckor inträffar vid arbete med mobila arbetsplattformar. Fel hantering eller bristande kunskap om riskerna är ofta orsaken.