Lyftstroppar märkning

Posted by

Lastbärande sömmar och stygn ska aldrig placeras över krokar eller andra lyftanordningar. Lyftstroppar från tillverkare har köpts in och dels dragprovats och dels kontrollerats beträffande märkning och medföljande dokumentation. Arbetsmiljöverket har kontrollerat att lyftstroppar håller måttet.

Några fabrikat har visat sig ha sådana brister i märkning eller medföljande . Här finns bland annat krav på märkning av maskiner, kättingar, linor. Kontrollera att lyftredskapet ej saknar märkning eller är ofullständigt märkt. Endast lyftredskap som kan identifieras genom märkning kan vara föremål för . Vanligast är ban rundsling, stållina och kätting. Kontrollera att lyftredskapen har rätt märkning för den last som ska lyftas och att de inte är skadade. Arbetsmiljöverket har gjort en marknadskontroll av lyftstroppar. Granskningen visar att flera tillverkare har brister i märkning och dokumentation.

Redskapen är försedda med en märkbricka med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, läng tillverkningsdatum och CE-märkning. Hittar ingen märkning men troligtvis 30tons stroppar 12meter.