Lyftredskap besiktning

Posted by

Hoppa till Besiktning av lyftanordningar – Vilka anordningar du ska låta besikta och hur ofta de ska besiktas står i föreskrifterna om besiktning av . Besiktning och fortlöpande kontroll av band- och rundslingor. Besiktning och Service för Din säkerhet Enligt gällande standards och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska lyftredskap besiktigas och dokumenteras minst en gång .

En besiktning kan ge viktig information som kan användas för att säkerställa. Användning av lyftanordningar och lyftredskap; AFS 2006:Användning av . Certex besiktning kan hjälpa er att kontrollera lyftredskap, utföra besiktning av fallskyd linröntgen och sprickindikering. Därefter behövs ett underhåll i form av besiktning, kontroller och. Som arbetsgivare har man ett stort ansvar för personalens arbetsmiljö.

En del i det ansvaret är att säkerställa att eventuella lyftanordningar och lyftredskap som . Det föreligger alltid stora risker för person- och materialskador vid lyft.

Därför är det viktigt att använda ändamålsenliga och godkända lyftredskap. Som ett led i vårt säkerhetstänkande erbjuder vi besiktning och service av era lyftredskap. Arbetsgivaren ansvarar för att de arbetsredskap som används uppfyller gällande krav.