Lyftbord hymo

Posted by

Hymo har utvecklat, producerat och levererat lyftbord i år. Produkterna är baserade på lång erfarenhet och bred specialistkompetens.

Ladda ner Lyftbords och övriga produkt manualer, broschyrer. Har fått hem ett lyftbord men blir inte klok på hur jag skall koppla in den. Två, vita, fem-trådiga kablar går in i en vit kopplingsdosa på saxlyften. Alla objekt listade under Lyftbor Materialhantering, Produkter på industritorget. Påkörningsskydd elimenerar påkörning av lyftbordetTransportbygel hjälpmedel vid gaffelhanteringE-format lyftbord i en stabil .

Lyftledvagn underlättar förflyttning av lyftbordet, Lyftbord AX Hymo Lyftvagnsunderrede för enkel gaffelförflyttning.