Luftfuktighet torpargrund

Posted by

Nu har den hängt där några timmar och jag har följt värdena som just nu visar 1grader och luftfuktighet. Gränsvärden för luftfuktnivå i krypgrund? CachadLiknandeDet är vanligt att sommartid i krypgrunder uppmäta en relativ fuktighet (RF) om 80-1. Så hög RF innebär ett gynnsamt klimat för såväl mögel som rötsvamp.

Nu till min fråga: Är en normal fuktighet i en krypgrund så här års? Anticimex det du beskriver, finns nog ingen torpargrund i deras . RH i min torpargrund – Har jag anledning att hetsa. På sommaren strömmar varm luft in genom ventilerna till det kalla utrymmet. Luftfuktigheten blir då drastiskt hög under sommarmånaderna. RF står för relativ fuktighet och är förhållandet i procent ( ) mellan det .

Den här konstruktionen har använts under lång tid och kallades tidigare ”torpargrund”. Dock skiljer sig dagens krypgrund på några punkter väsentligt från den . De flesta krypgrunder och torpargrunder löper tyvärr risk för fuktproblem och. Genom att ha en relativ fuktighet på ca – blir det enkelt att hålla fukt, . När luftfuktigheten är hög och mögeltillväxt pågått under en längre tid räcker det inte att göra kryprummet torrare . Krypgrund kallas ibland felaktigt för torpargrun vilket är den äldre. Den högre temperaturen ger en lägre relativ luftfuktighet vilket gör det torrare i grunden, .