Linjärmotorer

Posted by

Linjärmotor är en permanentmagnetisera borstlös DC-motor, (ofta kallad AC-motor) som har ”vikts ut” till ett linjärt utförande, så att rotorn och statorn sitter på . Olika typer av linjärmotorer för medicinska och industriella tillämpningar. Linjärmotorer kombineras oftast med någon typ av motorstyrning.

Det finns möjligheter att välja mellan linjärmotorer som lösa inbyggnadskomponenter eller att använda standardiserade linjärmotorenheter som tillsammans . ULIM3-2P, ULIM4-3P, ULIM5-2P, högdynamisk, fri från vågighet i matningskraften (cogging), Fp till 10N, 2-fas. Våra linjärenheter utrustade med linjärmotor erbjuder passande lösningar till nästan alla applikationer. Standardutbudet innehåller för närvarande fyra olika . Allt om pumpar, ventiler och styrning av pumpsystem. Linjärmotorer för krafter mellan 1till 16N.

I utbudet finns även fleraxliga (2-axliga) robot linjärmotorer.

Linjärmotorerna finns i olika utförande beroende på . Tack vare de egna AC-synkron- och reluktansmotorerna kan IDAM täcka en stor del av det ständigt växande behovet av högdynamiska och exakta applikationer . Linjärmotorer och andra direktdrif- ter som installeras vertikalt måste kompensera och motverka tyngd- kraften med en konstant kraft.