Lg tvättmaskin felkod

Posted by

Den senaste tvättmaskiner av märket LG , dock förse användarna med felkoder som . Motion-tvättmaskiner Kyla Värmepumpar Business Automotive. LG Tvättmaskin Felkoder Så bekvämt som tvättmaskiner är, och lika viktigt som de har blivit till vardagen, ingen är perfekt.

Hur man Återställ Felkoder i en LG tvättmaskin. LG brickor kan du kunna välja olika inställningar beroende på dina personliga preferenser. Vi har en LG TM som börjat avbryta tvätten med felkod 0E, som betyder problem med avloppspumpen. För de som äger en LG Tromm tvättmaskin, är uppgiften dock ofta lättare eftersom maskinen är utrustad med felkoder som varnar användaren att potentiella . Problem med LG tvättmaskin – Våran tvättmaskin har börjat bråka – det står OE i displayen, och man måste tömma maskinen på v. Det enklaste sättet att återställa din LG tvättmaskin om du behöver avbryta en cykel.

När en två bokstäver felkod visas dessa betyda specifika frågor som kräver . The LG error code OE simply means “the pump is blocked”. Presumably the water isn’t being emptied properly.