Krypgrund fukt

Posted by

I så fall finns anledning att vara lite extra uppmärksam. Många hus med konstruktionen får nämligen allvarliga . Många hus som står på krypgrund har problem med förhöjda fukthalter, vilket ofta ger mögel och en otäck doft.

Mer än varannan krypgrund drabbas av fukt eller mögel. För tips och råd kring fukt i krypgrunden läs mer hos Anticimex! Här gås grundläggande igenom vad man kan göra då fuktskada som lukt och mögel finns i krypgrund. Med krypgrund avses ett grundläggningssätt där huset vilar på låga grundmurar så att det bildas ett hålrum under huset. Normalt är detta utrymme ventilerat med . Om du har mycket fukt i din krypgrun är det inte ovanligt att den åtföljs av en mindre trevlig lukt.

En elak lukt i din krypgrund kan bero på flera olika orsaker, . Trots sina många fördelar kan det uppstå fukt i krypgrund och även mögelpåväxt. Läs hur problemet lätt åtgärdas med rätt ventilation och avfuktning. Och att renovera en källare och ett hus där fukten fått sitt grepp gör ett stort hål i plånboken. Många väljer därför att installera en avfuktare i krypgrunden. Vi i vår moderna tid har för välisolerade golv och värmer inte upp krypgrunden från marken.

Den får vara kall, vilket gör att fukten samlas och kondenserar. Läs mer här om vad du kan göra om du får problem med fukt i krypgrunden.