Ibc tank diesel

Posted by

Vi tillverkar och säljer dieseltankar från till 32. Har Ni behov av någon sorts tank så hör av Er till oss. Därmed omfattas transport av diesel i IBC-behållare av ADR-regler som i Sverige föreskrivs av Myndigheten för Samhällsskydd .

Vid transport av diesel eller brännolja på väg får från 1. IBC-behållare, tankcontainrar eller egentliga tankar . Lagringstankar för diesel, oljor, och kemikalier från 1till 50liter. Du måste ju ha en speciel tank att ha dieseln i om det ska vara lagligt. En enklare flaktank på 4liter för diesel. IBC 300-65 Klicka för info, IBC 1000-300 Bygeltank 300-IBC 30.

Nyhet IBC 500l, Dieseltank, 2-fackstank, 3-fackstank, Biodieseltank, Sunnansjömacken.

Jag fick tag på sipaxtanken från en skrotfirma som har lagrat . Tillstånd till hantering av eldningsolja och diesel. Vid tank- ningsplatsen ska det finnas en brandsläckare i lägst klass 43A.