Ibc behållare

Posted by

UN-godkända 610liters IBC-behållare för transport av farligt gods. IBC (av engelskans intermediate bulk container) är en typ av behållare för vätskor eller bulklast.

De är konstruerade för att på ett smidigt sätt transportera ämnen . IBC (Intermediate Bulk Container) är den optimala förpackningen för ett stort utbud av vätskor inklusive farliga vätskor vid transport och lagring. IBC-Container Witre har års erfarenhet, snabba leveranser och minst års garanti. Köp online eller ring för personlig service. SMP är bemyndigat av MSB att utföra besiktning av IBC-behållare och kan genomföra besiktningarna där behållarna finns.

Det finns många fördelar med att välja rekonditionerade IBC containers, dels den miljöbesparing rekonditioneringen och återanvändningen medför, dels . Schütz Allemballage AB är Nordens största helhetsaktör inom området rekonditionering, returhantering och försäljning av IBC-containers.