Hyreskontrakt

Posted by

Hyreskontrakt för uthyrning av villa enligt lag om uthyrning av egen bostad. Hyreskontraktet upphör vid det månadsskifte som infaller närmast efter tre månader . Här hittar du mallar på hyreskontrakt och bilagor för att hyra ut en bostad.

Här kan du också se exempel på våra mallar. Här hittar du mallar på hyreskontrakt och bilagor för att hyra ut en lokal. På hyreskontraktet ska det framgå vad du och värden kommit överens om. Var noga med att det blir rätt och spara avtalet.

Hyreskontrakt är en skriftlig förbindelse mellan dig som hyr och den som hyr ut. När det gäller uthyrning av lägenhet i hyreshus så regleras det av .

För det fall lokalen ska användas för restaurangverksamhet finns ett särskilt restauranghyresavtal, formulär nr 8 Hyreskontrakt Restaurang. Du har som hyresgäst alltid rätt att få ett skriftligt hyreskontrakt av din hyresvärd. I kontraktet ska det stå vad hyran är, vad som ingår i den och uppsägningstiden. För privatpersoner som hyr ut eget hus, lägenhet i eget hus eller egen bostadsrätt enligt Lag om uthyrning av .