Hur ofta ska man besiktiga oljetanken

Posted by

Hur ofta måste jag kontrollera cisternen? För oljetank utomhus och ovan jord gäller att besiktningen skall vara genomförd senast den juli 2004. Det kan vara svårt att hinna få det utfört innan juli 20men då är det viktigt att det. Oljetanken behöver inte vara tömd då besiktningsfirman kan ta hand om oljan under.

Hur påverkar miljöoljorna mark och vatten? För oljetankar utomhus ska en första besiktning vara genomförd senast den. Men de flesta oljetankar som besiktigas blir, enligt avfalls- och . Din oljetank kan både kontrolleras och rengöras även om den är fylld med olja, de bilar. Alla oljetankar som är större än mför eldningsolja, diesel och bensin är besiktningspliktiga.

Beroende på hur tanken är placerad så gäller olika regler. Ragn-Sells hjälper dig med rengöring och besiktning och vid behov lagning av alla storlekar på cisterner och oljetankar, även kemikaliecisterner. Tankar som finns inomhus ska vara besiktigade före juli 2006. Anledningen till att reglerna införs är att man funnit att många oljetankar har brister.

Skulle oljan leta sig ner under husgrunden blir saneringskostnaderna ofta mycket stora. Här kan kunden se precis hur mycket som pumpas tillbaka. Nu har jag hört att man om det finns oljetank i huset skall detta vara besiktigat . Det jag tänker på är hur det är med klausuler om besiktning.

Du måste göra en skriftlig anmälan till kommunen om du ska installera. Hur ofta man måste besikta cisternen beror bland annat på om vilket. SWEDAC:s webbplats (tips: sök på oljetankar). Hur ofta kontrollerna skall utföras avgörs av vilken cistern det rör sig om och.

Plast rostar inte, men eftersom plastens egenskaper försämras med tiden kan skador uppstå även på en sådan. Hur ofta och när ska jag besikta mitt fordon? När och hur ofta du behöver komma in på kontrollbesiktning beror på vad det är för slags fordon.