Hur fungerar en pneumatisk cylinder

Posted by

En pneumatisk cylinder använder tryck av en gas att utföra arbete, linjära arbete. Ordet pneumatiska kommer från det grekiska och hänvisar till luft, som är den . En pneumatisk cylinder är en arbetande komponent i ett pneumatiskt system.

En pneumatisk cylinder består av cylinderrör, kolv med kolvstång samt två . Exempel: Beräkning av cylinder som skall lyfta 13N (ca 1kg) vid bar. Den cylinder som rekommenderas är då som utvecklar en kraft på 20N vid bar och den verkliga . Hur man kopplar portarna framgår av symbolen för respektive ventil. För att reglera hastigheten hos exempelvis en dubbelverkande cylinder kan en strypning monteras i. Vilken utrustning behövs mer än pneumatisk cylinder? Hydraulik och pneumatik är den kontrollerade överföringen av energi med hjälp av vätska.

En cylinder eller motor för att konvertera tillbaka till mekanisk energi. Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en domkraft fungerar och den ger tips på hur man kan bygga t. När gaser som t ex luft används istället för vätska kallas området för pneumatik.