Gnistbearbetning

Posted by

Gnistbearbetning, engelska electrical discharge machining, EDM, är en typ av skärande bearbetning som använder elektriska urladdningar. Gnistbearbetning är en metod som innebär elektriska urladdningar mellan en anod (grafit eller koppar) och en katod .

Användningen av gnistbearbetning vid framställning av olika slags formande verktyg såsom plastverktyg, pressgjut- ningsverktyg . Den här typen av bearbetning består i att man låter gnistor genom en elektrod träffa ett begränsat område (hål, profilareor) . Svenska Tanso AB är en av Europas ledande leverantörer av produkter för gnistbearbetning. Vi har stor kapacitet och lång erfarenhet av gnistbearbetning. Prototyptillverkning – Produktutveckling.

Nedanför finner du betydelsen av Gnistbearbetning Du kan även lägga till betydelsen av Gnistbearbetning själv . Gnistbearbetning – mekaniska arbeten, svetsning, fräsning, svarvning, legoarbeten, legotillverkning, cnc-bearbetning, svetsarbeten – företag, adresser, . Gnistbearbetning – mekaniska arbeten, svetsning, fräsning, svarvning, legoarbeten, cnc-bearbetning, legotillverkning, svetsarbeten – företag, adresser, . I ByggfaktaDocu hittar du Gnistbearbetning, tr�dgnistning och andra byggvaror. ByggfaktaDocu erbjuder produktinformation kring Gnistbearbetning, tr�dgnistning. Vi hj�lper dig att hitta r�tt leverant�rer. Olika snabbspännchuck passande för ITS-och ITS-1för snabb och exakt fastspänning av elektrodhållare; Adapter för systemanpassning av 3R till ITS-50 . Trådgnistning och hålgnistning kompletterar vår avverkande bearbetning på ett utomordentligt sätt.

Gnistbearbetning påverkas inte av materials skärbarhet och . BEHANDLING AV VERKTYGSSTÅL Innehåll Inledning.