Flyttbar köksö

Posted by

Allmänt: Små spaklyftblock för användning där arbetsutrymmet är begränsat. SPAKLYFTBLOCK LX TON 5M 1-PART KITO. Spaklyftblock för både lyft- och dragarbeten.

Spaklyftblock, kapacitet 5kg, 1-part lyftkätting. Priser exklusive moms (161inkl. moms). Jag tycker priset verkar rimligt och det handlar ju inte om att hantera stora vältor. Spaklyftblock Swedol ton 1250:- kronor, valet är givet.

Vi marknadsför prisvärda lyftblock som spaklyftblock och kättingblock eller. Kito spaklyftblock från alla köp sälj marknader i Sverige. Auktionens slutdatusep Priset är auktionens ledande bud vid .

Lyftblock Eltelfer Lufttelfer Spaklyftblock Snabblyftblock Radiostyrning. Du ser dina priser, kan lägga upp favoritlistor, se din orderhistorik m.