Fettavskiljare inomhus

Posted by

Fettavskiljare MIRI FLEX-R är konstruerad för behandling av fetthaltigt. Avskiljaren skall installeras inomhus i frostfritt utrymme med möjlighet till enkel åtkomst.

GPAs fettavskiljare för inomhus installation är lätta att installera och underhålla! GPA levererar inte bara fettavskiljaren utan är en systemleverantör av hela . ACO fettavskiljare för markförläggning kan väljas i material för olika användningsområden. MIRI MODUL fettavskiljare är konstruerade enligt SS-EN 1825-för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från restauranger, gatukök . Vi erbjuder både fettavskiljare som är lätta att installera i trånga utrymmen inomhus, eller som ska grävas ned i mark.

Vi har ett bra urval av tillbehör som ger en . Komplett fettavskiljarpaket för serveringsmiljö ACO fettavskiljarpaket för serveringsmiljöer är avsedd för installationer där inomhusinstallerad fettavskiljare krävs . Fettavskiljarpaket Serveringsmiljö Inomhus är avsett för installation på spillvattenledning från små .