Fettavskiljare aco

Posted by

Fetthaltigt vatten utgör en allvarlig fara för funktionen i avloppssystem. Fett och olja avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar, vilket .

Enligt SS-EN 1825-finns det tre metoder för dimensionering av fettavskiljare: ACO dimensioneringsverktyg för fettavskiljare erbjuder flera olika sätt att beräkna . ACO Nordic AB tillhandahåller säkra och effektiva lösningar för hantering av dagvatten, avloppsvatten och spillvatten. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation. Fettavskiljare MIRI FLEX-R är konstruerad för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelsindustrier, storkök, restaurangeroch bagerier enligt SS-EN . ACO Box Concept, fettavskiljare för serveringsmiljö.

Provtagningsenhet och larm för fettavskiljare inomhus. Fettavskiljarpaket Serveringsmiljö Inomhus är avsett för installation på spillvattenledning från små . ACO ECO MOBIL fettavskiljare är konstruerad enligt SS-EN 1825-för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från mobila gatukök och annan mobil . Beskrivning: Kabeltätning, mm (ACO Nordic avskiljare tillbehör). ACO BOX CONCEPT GREASE 6:RESTAURANGMILJÖ INOMHUS. ACO Miri Mobil fettavskiljare från ACO Nordic AB. Fettavskiljare avsedd för tillfällig installation. Fettavskiljaren är konstruerad enligt SS-EN 1825-för . ACOttm har marknadens mest kompletta program av flödestestade och typgodkända fettavskiljare.

ACO Box Concept – avskiljarpaket för inomhusinstallation. Kompletta avskiljarpaket för enkel installation för inomhusinstallation. Visningsformat: ACO, Box Concept Fettavskiljare, med betäckning och hals, 110mm.