Farmartank regler

Posted by

Det kan vara villacisterner eller gårdscisterner, så kallade farmartankar. Det finns regler för hur cisterner ska vara utformade, installeras, skötas och att de ska . Har surfat runt och letat efter vilka regler som gäller vid transport av diesel.

Vad jag kommer fram till är att man får ha 1000l i typgodkänd tank . Regler för villatankar, farmartankar, spilloljetankar och andra cisterner. Denna information är en kort sammanfattning av gällande regler för cisterner i mark och. REGLER FÖR FÖRVARING AV DIESEL OCH ANDRA BRANDFARLIGA VAROR. För diesel och andra brandfarliga varor gäller två lagar,. En benämning på en tank som var vanlig tidigare och som inte får transporteras på väg.

Kan också vara en felaktig benämning på en IBC-behållare.

Därmed omfattas transport av diesel i IBC-behållare av ADR-regler som i Sverige. Andra tankar (t ex Farmartankar) får sedan 2000-01-ej användas för . De cisterner och tankar som omfattas av reglerna är: 1. Reglerna omfattar all slags förvaring, det vill säga både under mark, ovan mark,. Reglerna gäller för villatankar, farmartankar på lantbruk och cisterner på. Det finns ännu inga gemensamma EU-regler för cisterner för brandfarliga. SISutarbetat Cisternanvisningar I (CA I. 2012) som ska .