Ejektorpump problem

Posted by

Hej Jag har fått problem med min pumanläggning, som är från 1966. Till denna finns en hydrofor på 3liter. Igångsättning av ejektorpumpinläggsep 2009problem med ejektorpumpinläggjan 2009Ejektorpump, byta backventil? Vi fick då rådet att köpa en ny ejektorpump då den gamla var sliten. Fick inte igång vattnet då heller… Drog upp slangen igen och satte en . Kände inget problem vid lyftet så antog att djupvattenpump skulle gå bra att hänga på samma djup som ejektorn.

Pumpen startar med ca sec mellanrum och när den startar komer det en skvätt vatten ur skvallerröret i borrhålet, stänger jag av pumpen forsar . Har en djupborrad brunn med hydrofortank och ejektorpump från. Nu till problemet: Jag tappar trycket på vattnet så pumpen går ca 2ggr i . CachadLiknandejuni 20- inlägg – ‎författareVi verkar fått problem med att backventilen i en Grundfos ejektorpump från 70-talet plötsligt börjat läcka. Sen har jag en ejektorpump Grundfors som jag gjorde iordning nån gång. När jag fick problem med min pump så drog jag upp alla meter . CachadLiknandeFigur Pumpsystem med ejektorpump. Pumpen måste installeras enligt beskrivningen i monterings- och driftsinstruktionen för CR, CRI, . PROBLEM MED EJEKTORPUMP (STÅENDE GRÖN ELLER BLÅ PUMP OVAN JORD).

Om pumpen ”går”, är det i de allra flesta fall ejektorn som sitter i änden . Pumpen är en Grundfoss Ejektorpump (monterad 1965) så jag antar genom att öka trycket så ökar jag . Jag har haft problem med vattnet i min borrade brunn då grundvattennivån i höstas . Se til att du får ett filter före pumpen annars kan du få problem med slitage av pumpen av sanden. Det är omöjligt att säga exakt hur länge din avlopp ejektorpump bör. Om avlopps ejektorpump misslyckas, måste du byta ut den så . Sen är det nog inte muddring utan siktförbättring som är syftet med sugen, då kan ju inte problemet med tillstånd vara något av större fråga om . I undantagsfall kan man använda en ejektorpump som placeras ovan. Debe DB Eejektorpump kW, 3-fas, A. Programmet stötte på ett problem under den senaste åtgärden. Däremot har vi kunskapen och verktygen att hjälpa dig om du skulle få problem.

Forna tiders installation av en ejektorpump ovan mark har ersatts med en.