Destillation

Posted by

Destillation eller destillering är uppvärmning, förånging och kondensation av vätska i syfte att separera dess beståndsdelar som har olika kokpunkter. Vätskan som skall destilleras placeras i kokaren och värms. Då lösningen kokar bildas ånga som leds vidare till kylaren där ångan kondenseras till vätska. Destillation kan användas när man vill skilja ämnena i en lösning, eller skilja en blandning av vätskor, där vätskorna har olika kokpunkt. Destillation handlar om avskiljning av ämnen, i dryckesindustrin är det etanol, eller det vi i vardagligt tal kallar för alkohol, som skall separeras ut från övriga . Destillation är en kemisk process som används för att separera två vätskor med olika kokpunkter, enligt Encyclopedia Britannica.

En destillation är en separationsmetod och är inget annat än att man kokar det man vill destillera.

Man nyttjar det faktum att olika ämnen har .