Bygglov kostnad

Posted by

Tyvärr kan du sällan få en exakt uppgift i förväg om vad ditt bygglov kommer att. För handläggningen av bygglov, rivningslov, marklov, anmälan, villkorsbeske förhandsbeske planläggning med mera tar . Plan- och byggnadsnämndens taxa innehåller avgifter för bygglov,.

I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med . Det är mycket som påverkar vad ditt bygglov eller din anmälan kommer att kosta. Till exempel vad du ska bygga och hur stort du ska bygga. För de flesta ärenden som kräver bygglov är avgiften beroende av. Om ansökan avviker från detaljplanen blir din bygglovskostnad.

Exemplen för bygglov visar avgiften inom områden med detaljplan. Kontakta oss på bygglovsenheten om du är osäker på vad som kan .

Karlstadinläggdec 2011Kostnad för förhandsbeskedinläggjul 2007kostnad för bygglov, rimligt! CachadKommunen tar ut en planavgift för kostnader i samband med detaljplanearbete. Det innebär att du som söker bygglov kan bli skyldig att betala en planavgift . För de tjänster som stadsbyggnadsnämnden tillhandahåller utgår avgift, t ex enligt den Plan- och bygglovstaxa som antagits av Kommunfullmäktige. Verksamheten är finansierad i enlighet med taxor fastställda av kommunfullmäktige.

Här är byggnadsnämndens taxa som pdf-fil.