Bima verkstadsutrustning

Posted by

Opus Prodox AB grundades 19och är en tillverkare av produkter för felsökning av avgasmätning, elektroniska körjournaler och bromsprovare. Volvo Personbilar Sverige AB överlåter BIMA verkstadsutrustning till OPUS Gruppen. BIMA verkstadsutrustning, är idag till hälften aktivt på marknaden utanför Volvo Personbilars återförsäljarnät och BIMAS:s verksamhet med .

Opus Bima är en ledande leverantör av verkstadsutrustning på den svenska marknaden med över års branscherfarenhet och ett . Bilmateriel AB:s (BIMA) verksamhet med försäljning av verkstadsutrustning till såväl Volvohandeln som till fristående verkstadsföretag. HemVerkstadsutrustning Verktygsvagn Bima . Från och md den januari 20ingår Opus Bima AB (fd BIMA verkstadsutrustning) i koncernen. Bolagets ledning har gjort en försiktig budget . Detta innebär att all försäljning i Sverige sker via Opus Bima AB samt att all service och support av verkstadsutrustning sköts av JB Maskinteknik AB. Samt annan verkstadsutrustning Innehållsförteckning Nordic Billyft AB riktar sig .