Besiktning oljeavskiljare

Posted by

Vi har rätt utrustning, rätt kompetens och uppfyller samtliga krav som Sveriges kommuner ålägger innehavare av oljeavskiljare. Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och. Enligt standarden ska också oljeavskiljare, minst var femte år, besiktigas i.

Tömning, besiktning, filterbyte, provtagning och rapportering för oljeavskiljare. Godkända besiktningsmän för 5-års besiktning av oljeavskiljarsystem. Avstängningsventil, larm och provtagningsbrunn. Oljeavskiljare ska installeras hos alla verksamheter som riskerar att släppa ut. Puls AB hjälper till med kontroll och besiktning så att den blir gjord korrekt efter . Steg II, ”Kontroll – Besiktning – Provtagning av olje- och sedimentavskiljare”.

Av standarden SS-EN 858-framgår att oljeavskiljare ska genomgå en besiktning minst vart femte år.

Syftet är att kontrollera att oljeavskiljaren . För att säkerställa funktionen på er oljeavskiljare bör man göra en besiktning ungefär en gång vartannat år. I samband med besiktningen kan man även ta . I SS-EN 8anges att en större besiktning av oljeavskiljare ska göras med . På nyetablerade verksamheter ställs det krav på oljeavskiljare enligt . Enligt SS-EN 8och DIN 1999-1måste alla oljeavskiljare inspekteras vart 5:e år. Samma villkor gäller enligt SS-EN 18för fettavskiljare.

Som verksamhetsutövare har du alltid ett ansvar att kontrollera att oljeavskiljaren fungerar som den ska samt genomföra underhåll och . Vid 5-års besiktning måste minst följande punkter provas, kontrolleras och protokollföras. Hur ofta behövs tömning av slam- och oljeavskiljare? Vi utför tömning, nivåkontroll, besiktning samt kontroll av utsläppsvärden från er oljeavskiljare. Oljeavskiljare i vattenskyddsområde och utanför kommunalt avloppsnät. I korthet; Kontrollera och besiktiga; Tömma; Använd rätt oljeavskiljare för din verksamhet; Installera ny oljeavskiljare; Kontakt . Oljeavskiljare skall användas av samtliga verksamheter där det förekommer risk för utsläpp.

Regelbunden besiktning av anläggningen (utförd av entreprenör). När du besiktigar din anläggning får du ett kvitto på att allt fungerar som det ska. Samtidigt som du minimerar anläggningens miljöpåverkan kan du också .