Besiktning av hissar

Posted by

Inspecta är ackrediterat att utföra förstabesiktning, återkommande besiktning, revisionsbesiktning efter ombyggnad eller ändring, verifikation av. Hissar som som transporterar personer i bostadshus ska besiktas årligen. Fastighetsägaren är skyldig enligt lag att se till att besiktning sker i tid.

Besiktning av hissar, rulltrappor, motordrivna portar m. SMP är ackrediterade för besiktning av samtliga . Besiktningar ska utföras av en besiktningsman från ett Svedac ackrediterat besiktningsorgan. En första säkerherhetsbesiktning ska ske innan en hiss tas i bruk. Som fastighetsägare ansvarar man för att hissarna besiktigas i ti varje år. Besiktningen utförs av särskilda besiktningsföretag. Vi är ackrediterade av SWEDAC att utföra besiktningar inom Boverkets område nr: 460 till exempel hissar och Arbetsmiljöverkets områden av lyftar, portar, .

Här kan du som äger en hiss, motordriven port, rulltrappa eller skidlift. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra . Särskilda regler för återkommande besiktning av linbanor och. Man skall alltid kunna lita på att hissen är säker, oavsett om man brukar den i tjänsten eller som privatperson. Hissbesiktning – hissbesiktning, ce-märkning, kranbesiktning, traversbesiktning, ackrediterad av swedac, entreprenadbesiktning – företag, adresser, .