Besiktning av fordonslyftar

Posted by

Besiktning av lyftanordningar och mobila maskiner regleras i en föreskrift från. Arbetskorgar för tillfälliga personlyft med kran eller truck; Fordonslyftar .

En besiktning kan ge viktig information som kan användas för att säkerställa. Kranar, alla typer; Lyftredskap; Lastbryggor; Fordonslyftar; Bakgavellyftare . Föreskrifterna innehåller regler och anvisningar för olika slags besiktning av lyftanordningar. De gäller till exempel grävmaskiner, fordonskranar, hissar, . Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och.

Första besiktning: Innan anordningen tas i bruk första gången. Från och med juli 20gäller nya regler för besiktning av lyftanordningar. Regelbunden besiktning av lyftanordningar ska ske enligt bland annat Arbetsmiljöverkets regler. Om vi får göra en kontroll inför besiktning ökar din.

AFS 2003: Fordonslyftar, Montagebesiktning. AFS 2003: Fordonslyftar, Revisionsbesiktning. AFS 2003: Fordonslyftar, Återkommande besiktning. Beträffande krav på första besiktning av vissa anordningar, se §. För fordonsbranschen gäller främst ”Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar.

Vissa lyftanordningar som används i arbete ska enligt lag kontrollbesiktas regelbundet.