Besiktiga dieseltank

Posted by

Ragn-Sells hjälper dig med rengöring och besiktning och vid behov lagning av alla storlekar på cisterner och oljetankar, även kemikaliecisterner. Oljetankar som används skall vanligen inspekteras och godkännas vart 6:e år (vart 3:e om de ligger inom vattenskyddsområde). Kommunens miljöförvaltning är tillsynsmyndighet och kan bistå med information om vad som gäller för precis din oljetank.

Tankbesiktning – tankbesiktning, cisternbesiktning, oljesanering, cisternkontroll, högtrycksspolning, spolning, cisternrengöring – företag, adresser, . Periodisk kontroll av IBC-tankar skall ske med års intervall enligt ADR-S 2011:kap. Skogstekniska erbjuder besiktning av IBC-tankar. Jag är certifierad av DGM för inspektion av mobila dieseltankar (IBC-tankar). Vi är ackrediterade av Swedac att besiktiga cisterner. Nya krav på att besiktiga vanliga oljetankar.

Tankar som finns inomhus ska vara besiktigade före juli . Den juli 20trädde en ny föreskrift i kraft, NFS 2000:som nu ersatts av NFS 2003:2 som innebär att alla oljetankar mellan 1-mmåste besiktigas med . Befintlig mark- förlagd cistern behöver ej anmälas men ska besiktigas av ackrediterat . Besiktning kostar minst 5spänn, beroende på var i landet du bor. Cisterner innehållande petroleumprodukter eller andra farliga ämnen ska besiktigas och kontrolleras inom ett fast intervall. Det finns många olika slags cisterner i Sverige, exempelvis villacisterner, gårdscisterner eller lösa behållare. Cisterner och oljetankar som innehåller . SMP är bemyndigat av MSB att utföra besiktning av IBC-behållare och kan genomföra besiktningarna där behållarna finns. Vad kan priset vara på en 50liters dieseltank, som enl. Därför att det var jag som borde ha sett till att besikta tankendå jag var ägare till huset under 200 som var sista besiktningstid för nedgrävd . Samma sak vad gäller tankarna (i plåt) dom ska besiktigas varannat år oavsett storlek vilket jag också fick lära mig för ett antal år sedan att det . I Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:9) regleras besiktning för cisterner större än 0liter.

Vi har bred kompetens och utrustning både för cisternkontroll, tankbesiktning och tankrengöring. Det är särskilt viktigt att ha kontroll på sin cistern för att förebygga skada och i samband med . Efter installationskontrollen skall cisternerna besiktigas vart sjätte år om. För cisterner inom skyddsområde för vattentäkt skall besiktning ske vart tredje .