Afs besiktning av lyftanordningar

Posted by

Föreskrifterna innehåller regler och anvisningar för olika slags besiktning av. Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6) . Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar.

Hoppa till Besiktning av lyftanordningar – Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:06), föreskrifter . Inspecta besiktigar alla typer av kranar och lyftanordningar. AFS 2003:Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska . Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. Undantag: Besiktning av mobilkranar regleras på rad och besiktning av semimobila tornkranar regleras på rad 15. AFS 2003:Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. Föreskriften gäller de lyftanordningar och andra tekniska .

Besiktning av mobila maskiner och lyftanordningar regleras i en föreskrift från Arbetsmiljöverket; AFS 2003:6. SMP är ackrediterade för besiktning av samtliga . Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av . Regler om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anord-. Den juli 20träder den nya föreskriften AFS 2006:”Användning av. Besiktning av lyftanordningar och mobila maskiner regleras i en föreskrift från Arbetsmiljöverket.

Besiktningarna skall utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. AFS 2003:- Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6) ändrad genom (AFS 2014:16). Viktiga föreskrifter om lyftanordningar.

AFS 2006:7; Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2003:6 . AFS 2001:Användning av personlig skyddsutrustning. Lyftanordningar och lyftredskap används i många industrier och på grund av att arbetsmiljörisken anses vara hög finns det krav på besiktning. Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. Lyftöglor betraktas som lyftredskap enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) och.

AFS 2003:(2014:16) Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. AFS 2006:(2014:21) Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar.