Adr tank kurs

Posted by

ADR Grundkurs, dagar; ADR Grund samt Explosiv, dagar; ADR Tank är en separat kurs på dagar där kravet är ADR Grund; ADR repetition ADR . Grundkurs, 6100:- Grundkurs + Klass (explosivt), 6615:- Tank, 5300:- Grundkurs + Klass (explosivt) Repetition, 5500:- Grundkurs Repetition, 4990:-. ADR tank – Utbildning som ger dig tillstånd att köra transport av petroleumtransporter mm. ADR Tank kursen ger dig kunskaper om följande: Krav på tankar . Gävle ADR-konsult erbjuder ADR-kurser för transport av farligt gods. Krävs vid transport i tankbil eller tankcontainer, utöver grundkurs. Kursen består av ca lektioner fördelat på två dagar och behandlar bland annat vilka krav som gäller för fordon med tank. Kompetensförsörjning erbjuder ADR stycke, Klass Tank och 1. Om du önskar att förlänga ADR-intyget så behöver du gå en Repetitionskurs och få godkänt . ADR tank kursen är avsedd för chaufförer och övrig personal i transportledet som i. Om du transporterar farligt gods i tank, behöver du både grundutbildningen samt.

Klasser: Grundkurs, Klass Klass Tank. Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR utbildning med målet att ge förare de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera . Om du transporterar farligt gods i tank, behöver du både grundutbildningen samt denna specialutbildning. Kursen är upplagd över tretton lektioner. Kom ihåg att man kan gå repetitionskursen under . Tider för kurserna start lördag 08:0 lunch 12:00-13:0 avslut ca 17:30. Tider för kurserna start söndag 08:0 lunch 12:00-13:0 avslut ca 17:00.

För att arbeta med farligt gods krävs det att du går en ADR-utbildning. PÅ Yrkesförarcentrum har vi alla fördjupningskurser, Tank, Klass och Klass 7. Vi har idag tre stycken godkända lärare för vår ADR utbildning. En specialkurs för tanktransport består av lektioner. Bilaga S (dags utbildning) och omfattar en allmän,.

ADR Tank, ADR för tank- och trailer bilar över m3.